Kategoriaren artxiboa: IIP

Erretiro partzialaren plana luzatzeko akordioa onartu da Mahai Negoziatzailean

Atzo, ekainaren 16an, UPV/EHUko Lan Kontratadunen AZP eta IRIren negoziazio batzordean 2018ko abenduaren 5ean onartutako lan kontratadunen erretiro partzialerako planaren indarraldia luzatzeko akordioa onartu zen.

Araudiari egokitzeko bigarren akordio hau CCOO, UGT eta Madrilgo Gobernuak 2011n sinaturiko eta lan-eskubideen murrizketa ekarritako pentsio-erreformaren ondorioa da. 2018an, indarrean zegoen planaren lehenengo “egokitzapena” egin behar izan genuen; alde batetik, erretiro partzialera heltzeko adina urtez urte igo eta, bestetik, erretiroa eskatzen duen langileak egin beharreko lan-jarduna handitu baita (jardunaren %25etik %50era). Lan-erreformaren aurka bageunden ere, LABek akordio hori sinatu zuen, egonkortasuna aitortuta edo 6 urteko antzinakotasuna duten langileei aplikagarria izatea lortu baikenuen. Hildo berean, LABek ez ditu ez 2015eko eta 2019ko erretiroaren pizgarrien akordioak sinatu, horietan eskubide hori ez baitzaie behin behineko langileei aitortzen.

Jarraitu Erretiro partzialaren plana luzatzeko akordioa onartu da Mahai Negoziatzailean irakurtzen

Osagarrien egoera: argibide batzuk

CCOO sindikatuak abiarazitako prozesu judizialak beste urrats bat eman du, Euskadiko Epaitegi Gorenak ontzat eman baititu 2018ko protokoloa eta deialdia (2017 arteko merituak ebaluatzekoak zirenak, alegia). Honek desblokeatu du deialdi horren ebaluazioa. Horiek horrela, bi deialdiak 2018koa eta 2019koa “bizirik” daude eta egun hauetan zuetako batzuk hasi zarete jasotzen deialdi horietan egindako eskaeren ebaluazioak.

Jarraitu Osagarrien egoera: argibide batzuk irakurtzen

LABen eskaerak ikasturte berriaren irakaskuntzari buruz

Covid-19aren pandemiak sortutako larrialdi egoerak lan modua moldatzera behartu gintuen EHUko langileoi, non ikasleek ikasturtea erarik normalizatuenean jarraitzea lehentasuna zen. Martxoan irakasleok ekin genion irakaskuntza moldatzeari klaseak online eman ahal izateko. Handik gutxira ebaluazioa ere online modalitatera moldatu genuen. Honek guztiak gainesfortzua ekarri die irakasle gehienei, baita kontziliazio arazoak eta teknologiarekiko arrakalak ere askori, LABen afiliatuei zuzendutako inkestaren emaitzetan ikusi genuenez.

Jarraitu LABen eskaerak ikasturte berriaren irakaskuntzari buruz irakurtzen

EHU eta PCR testak: eman ta zabal zazu?

Aukera ezin hobea galdu da unibertsitate publikoak jendartearen premiazko beharrei erantzuteko, hainbestetan errepikatzen den gizartearen zerbitzuan egotearen izaera erakusteko eta EHUko ikertzaileek egiten duten lana nabarmentzeko.

Covid-19 pandemiagatik alarma estatua ezarri eta egun gutxitara EHUko ikertzaile talde batek, beste ikerketa-zentro batzuetako ikertzaileekin batera, prozedura berri bat garatu zuten PCR testak egin ahal izateko. Denbora errekorrean garatzea lortu zuten, lan-ordu asko sartuz eta auzolanean antolatuta. Apirilaren 8an EHUko Campusa aldizkarian iragarri zenez, prozedura honen berariazkotasuna % 100koa da eta sentsibilitatea %92koa. Gainera, erabiltzen diren kit komertzialak baino askoz merkeagoa da, test bakoitzak 15 bat euroko kostua izanda. Aste bat beranduago EHUk jaso zuen test horiek egiteko Carlos III Osasun Institutuaren baliozkotasuna. Ikertzaileen arabera, prozedura berri honi esker, EHUk eguneko 500-1000 test egin ahal izango luke eta, PCRak egiteko ekipoak dauzkaten EAEko laborategi guztiak koordinatuta, eguneko 10.000 test egitea posiblea izango litzateke.

Jarraitu EHU eta PCR testak: eman ta zabal zazu? irakurtzen

UPV/EHUn aurrez aurreko jardunera itzultzeko Planei buruzko LABen proposamenak

LABen ustez, UPV/EHUko langileak aurrez aurreko lanean hasteko, segurtasun eta osasun berme guztiak izan behar dira, eta gogoratu behar da datozen asteetan egin beharko direla unibertsitatera sartzeko proba (USP) eta datorren 2020/2021 ikasturteko matrikula, besteak beste, SARS-COV-2ren osasun-egoera ezagutzen ez den pertsonekin harremanetan jartzeko eta arreta emateko.

Horregatik guztiagatik, LAB sindikatuak UPV/EHUn duen atal sindikalak beharrezkotzat jotzen du honako neurri hauek aurreikustea eta programatzea lanpostura aurrez aurre itzultzen diren langileen artean:

 1. Gaixotasuna detektatzeko testa egitea (PCR motakoa); horretarako, UPV/EHUko ikerketa-talde batek baliozkotutako RT-PCR erabili ahal izango da, orain arte merkaturatutakoak baino askoz kostu txikiagoa duena. Test horiek UPV/EHUn funtsezko lanak egiteko izendatutako pertsonei ere egin beharko litzaizkieke, edo proba diagnostikoak egin dituztenei (Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko langileak),egin izan ez balituzte.
 2. Osasun Ministerioak ezarritakoaren arabera zaurgarritzat jotzen dituen langileak beren etxeetara bidaltzea, nahiz eta Prebentzio Zerbitzuak langile horiek gaitzat jo, ahal den guztietan telelana erraztuz eta berriro lanean hastea planteatuz, alarma-estatua altxatu ondoren.
 3. Telelanaren lehentasunari eustea Gobernu zentralak aurreikusitako egunera arte, hau da, Alarmako Estatua altxatu eta 3 hilabetera arte iraungo du.
 4. Administrazioak konpromisoa hartzea UPV/EHUko langileen ordezkaritza sindikalarekin negoziatzeko telelanaren baldintzak eta langileen artean zabaltzea, 2020/2021 ikasturteari begira.
 5. Egoera horretan dauden bitartean, telelana egiteko betebeharraren mende dauden 14 urtetik beherako adingabeak eta adinekoak zaintzeko kontziliazio-neurriei atxikitako langileak baztertzea.
 6. Langileen informazio- eta prestakuntza-kanpainak egitea, SARS-COV-2ren prebentzioarekin lotuta, orain arte planteatutako “prestakuntza-ikastaroaz” harago.
 7. Langileak modalitate presentzialean lanera itzultzen diren dotazio bakoitzeko lan-arriskuen ebaluazioa egitea.
 8. Korobirusetik babesteko eskularruak ematea, eta ez bakterioen eta onddoen aurka soilik babesten duten erabili eta botatzeko eskularru soilak.
 9. Lanera itzultzen diren langileei maskara kirurgikoen eta NBE edo maskara autoiragazleen kopuru egokia ematea (FFP2 motakoa), lanpostuaren eta alarma-egoeraren aldi osoa betetzeko egin beharreko jardueren arabera.
 10. UPV/EHUk laneko arropa mota guztiak (eta ez laborategiko mantalak bakarrik) garbitzea, eta erabiltzen duten langile guztiei (laborategiak, mantentze-lanetako langileak) ordezko pieza nahikoak ematea.
 11. Ikastetxe, Ikerketa eta Zerbitzu Zentro, Sail, Zerbitzu eta Unibertsitateko Unitate bakoitzean argi eta garbi identifikatzea Inkorporazio Planaren arduraduna.
 12. Unibertsitateko ikastetxe, ikerketa eta zerbitzu zentro, sail, zerbitzu eta unitate bakoitzean norbera eta taldea babesteko materiala emateaz arduratuko den pertsona identifikatzea.
 13. Azpikontratatutako enpresen jarduera-plan eta -protokoloak (garbiketa, etab.) lan-arriskuen prebentzioko ordezkarien esku jartzea.
 14. UPV/EHUko campusetara doazen autobus-, tranbia- eta gainontzeko zerbitzuen kudeatzaileei zerbitzuen maiztasuna handitzeko eskatzea, erabiltzaileen artean beharrezko babes-neurriak bermatzeko.
 15. Campusetan bizikleta erabiltzeko planak ezartzea (mailegu publikoa barne), haietarako sarbide osasungarria errazteko.
 16. Covid 19k eragindako UPV/EHUko langileen erregistroa egitea, eraginpeko langile horien kontaktuen osasuna babesteko eta, azken batean, unibertsitateko langileen artean gerta daitezkeen kasuak goiz kontrolatzeko.
 17. Campusetako, ikastetxeetako, ikerketa-zentroetako eta zerbitzuetako web orrietan argitaratzea jarduera presentzialean sartzeko planak eta ikastetxeek, ikerketa-zentroek eta zerbitzuek, UPV/EHUko zerbitzuek, sailek eta unitateek ezarritako prebentzio- eta babes-neurriak.
 18. Campusetako Segurtasun eta Osasun Batzordeek eta Campusarteko Batzordeak inplementatu beharreko planak eta protokoloak prestatzen parte hartuko dutela bermatzea.
 19. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordeetan aurkeztu eta eztabaidatu ondoren, orain arte aurkeztu ezdiren sailak, laborategiak eta unitateak aurrez aurreko lanean hasteko planak egitea eta argitaratzea.
 20. Prestatu diren baina prebentzio-ordezkariei (argitalpen-zerbitzua, erreprografia-zerbitzua, barneko posta- zerbitzua, mantentze-zerbitzua, kafetegiak, etab.) aurkeztu ez zaizkien zerbitzuen berariazko jarduera- protokoloak aurkeztea dagokion Segurtasun eta Osasun Batzordean.
 21. UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileen arrisku psikosozialen ebaluazioa planifikatzea, 2020/2021 ikasturtean egiteko.
 22. UPV/EHUko Prebentzio Zerbitzua indartzea, Bilboko Prebentzio Zerbitzuaren osasun-arloa martxan jarrizeta zentro, ikerketa-zentro, zerbitzu, sail eta unitate ugari eta 7.000 langile baino gehiago dituen erakundebatek behar dituen beharrei behar bezala erantzuteko beharrezko baliabideak emanez.
 23. UPV/EHUko Arreta Psikologikoko Zerbitzua indartzea, eskatzen dutenei arreta euskaraz ematen zaiela bermatuz.

EHUko aurrez aurreko jardunera itzultzeko Planei buruzko LABen gogoetak

‘UPV/EHUn aurrezko aurreko jardunera itzultzeko plana, Covid-19ak eragindako osasun alertaren ondorioz ezarritako konfinamenduaren ostean’ izenekoak ezartzen du plan horiek gerentziara bidaltzeko azken eguna 2020ko maiatzaren 5a zela. Itzulera-plan horietako askotan ez da ezagutzen nork egin duen, nahiz eta batzuetan Campuseko eta Gerentziako arduradunek noiz baliozkotu dituzten jakin. Nolanahi ere, horiek guztiak CSSIko kide diren pertsonei aurkeztu zaizkie 1. Itzuleraren ondoren (maiatzaren 12ko Gerentziaren Ebazpenaren arabera, maiatzaren 14an hasten zen), eta 2. eta 3. Itzulera hasi ondoren ere aurkeztu ziren, unibertsitateko Administrazioak joan den maiatzaren 25ean egindako CSSIren bileran jakinarazi baitzituen, 15: 30etik aurrera. Hau da, alde batera utzi da, beste behin ere, plan horiek aurkezteko eta negoziatzeko betebeharra, langileak UPV/EHUn aurrez aurre betetzen duten lanpostura itzuli aurretik. Plan horietara “ekarpenak” aurkeztearen birtualtasuna urria da, eta ez ditu errespetatzen aplikatzekoa den legerian ezarritako enpresaren betebeharrak.

Aurkeztutako plan askotan ez dira aurkeztu instalazioei buruzko planoak, ez eta langileek beren zereginak bete beharko dituzten gelen edukierak ere; beraz, ezinezkoa da baloratzea horiek bat datozen UPV/EHUko langileen segurtasuna eta osasuna bermatzeko eskatzen denarekin.

Era berean, plan horietako askotan ez dira betetzen apirilaren 27an argitaratutako itzulera orokorreko planaren aurreikuspenak, maiatzaren 12ko Gerentziaren Ebazpenean ezarritako sartze-aldi bakoitzean itzuliko diren pertsonen zerrenda emateari dagokionez.

Era berean, gutxi dira UPV/EHUko zentroetan egoitza duten Sailen eta haien laborategien planek aurkezten dituzten planak (salbuespen batzuekin). Gehienez ere, ikerketa-zentro batzuek jarduera presentzialean sartzeko nahitaezko plana duten (edo ez duten) ikerketa-taldeak eta/edo laborategiak aipatzen dituzte.

Era berean, plan gehienetan ez da zehazten 14 urtetik beherakoak edo mendekotasuna duten adinekoak zaintzeko kontziliazio-baimena eman zaien pertsonak, ezta etxean dauden “kalteberak” diren langileak (telelanean edo ez) eta beren lanpostuan aurrez aurreko lanean noiz hasi beharko diren ere.

Aipatu dugun bezala, informazioa ematea, are gutxiago iraganeko zezenei, ezin da parekatu langileen ordezkariek eta/edo Laneko Arriskuen Prebentzioko ordezkariek parte hartzeko eta negoziatzeko duten eskubidea bermatzearekin.

Bestalde, gure ustez, zerbitzu batzuk ez daude bidalitako birgizarteratze-planen artean, eta ez da ezagutzen zer protokolo ezarriko diren jendaurreko zerbitzu jakin batzuetan (barnekoak edo kanpokoak).

Sartzeko planetako bakar batean ere ez da aurreikusten UPV/EHUn aurrez aurreko jarduerara itzultzen diren langileei PCR motako testak edo test serologikoak egitea.

Unibertsitatean aurrez aurreko jarduera oro bertan behera utzi ondoren UPV/EHUko Zuzendaritzak funtsezkotzat jotako lanak egiteko izendatu zituen langileei ere ez zaie inolako testik egitea aurreikusten.

Era berean, ez dakigu EAEko kostaldeko arrantza-sektoreko langileei testak egiten aritu diren Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko langileei testik egin zaien, Covid-19ari dagokionez zer egoeratan dauden jakiteko. Era berean, ez da ezagutzen fakultate jakin batzuetan (Medikuntza eta Erizaintza, adb.) orain arte egindako proba presentzial batzuetan jarraitutako protokoloa. Amaitzeko, uste dugu AZPko pertsona bakoitzari maskara kirurgiko bat (gehienez 4 eta 6 ordu bitarteko erabilerakoa), NBEa (FFP2 motako maskara autofiltrantea) eta erabili eta botatzeko eskularruak (SARS-COV-2 birusaren arriskuaren aurrean babesten ez dutenak) emateak ez duela bermatzen lanpostuan aurrez aurreko jarduerara itzultzen diren langileen behar bezalako babesa.