Kategoriaren artxiboak: LAB UPV/EHU

UPV/EHUn aurrez aurreko jardunera itzultzeko Planei buruzko LABen gogoeta eta proposamenak

UPV/EHUko LABek gogoeta eta proposamen zerrenda luzea egin ditu UPV/EHUn aurrez aurreko jardunera itzultzeko Planen inguruan.

‘UPV/EHUn aurrezko aurreko jardunera itzultzeko plana, Covid-19ak eragindako osasun alertaren ondorioz ezarritako konfinamenduaren ostean’ izenekoak ezartzen du plan horiek gerentziara bidaltzeko azken eguna 2020ko maiatzaren 5a zela.

Itzulera-Plan horietako askotan ez da ezagutzen nork egin duen, nahiz eta batzuetan Campuseko eta Gerentziako arduradunek noiz baliozkotu dituzten jakin. Nolanahi ere, horiek guztiak CSSIko kide diren pertsonei aurkeztu zaizkie 1. Itzuleraren ondoren (maiatzaren 12ko Gerentziaren Ebazpenaren arabera, maiatzaren 14an hasten zen), eta 2. eta 3. Itzulera hasi ondoren ere aurkeztu ziren, unibertsitateko Administrazioak joan den maiatzaren 25ean egindako CSSIren bileran jakinarazi baitzituen, 15: 30etik aurrera.

Dokumentua bi zaitan banatuta dago: lehen zatian, zenbait gogoeta orokor azaltzen ditu LABek; bigarrenean Plan hauei begira eta negoziatzeko 23 proposamen azaltzen dira.

Datorren asteazkenean, eguerdiko 12:00etan, batuko da Campus Arteko Segurtasun eta Osasun Batzordea, maiatzaren 14a baino lehen aurkeztu eta eztabaidatu beharko ziren .

Horregatik, langile guztiak horren jakitun egon daitezen hemen gogoetak irakur daitezke, eta beste esteka honetan LABek aurkeztutako 23 proposamenak irakur daitezke.

Osasun azterketa eta testa egitea eskaiozu Prebentzio Zerbitzuari!

Bestalde, UPV/EHUn aurrez aurreko jardunera itzuliko diren langileei unibertsitateak ez die ezelako osasun azterketarik egingo, ezta SARS-COV-2 birusak kutsatuta dauden edo ez jakiteko PCR test motarik ere.

Hori dela eta, maiatzaren 11tik aurrera euren lanpostura itzuli diren eta hurrengo asteetan itzuliko diren langileei UPV/EHUko Prebentzio Zerbitzuari osasun azterketak eta testak egiteko eskaera egitea proposatzen du LABek.

Eskaera egiteko gutun-eredua eskuratu dezakezu hemen (.odt , .doc). Behin gutuna beteta, bidali prebentzio.txostenak@ehu.eus helbide elektronikora.

UPV/EHUn aurrez aurreko jardunera itzultzeko Planei buruzko LABen proposamenak

LABen ustez, UPV/EHUko langileak aurrez aurreko lanean hasteko, segurtasun eta osasun berme guztiak izan behar dira, eta gogoratu behar da datozen asteetan egin beharko direla unibertsitatera sartzeko proba (USP) eta datorren 2020/2021 ikasturteko matrikula, besteak beste, SARS-COV-2ren osasun-egoera ezagutzen ez den pertsonekin harremanetan jartzeko eta arreta emateko.

Horregatik guztiagatik, LAB sindikatuak UPV/EHUn duen atal sindikalak beharrezkotzat jotzen du honako neurri hauek aurreikustea eta programatzea lanpostura aurrez aurre itzultzen diren langileen artean:

 1. Gaixotasuna detektatzeko testa egitea (PCR motakoa); horretarako, UPV/EHUko ikerketa-talde batek baliozkotutako RT-PCR erabili ahal izango da, orain arte merkaturatutakoak baino askoz kostu txikiagoa duena. Test horiek UPV/EHUn funtsezko lanak egiteko izendatutako pertsonei ere egin beharko litzaizkieke, edo proba diagnostikoak egin dituztenei (Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko langileak),egin izan ez balituzte.
 2. Osasun Ministerioak ezarritakoaren arabera zaurgarritzat jotzen dituen langileak beren etxeetara bidaltzea, nahiz eta Prebentzio Zerbitzuak langile horiek gaitzat jo, ahal den guztietan telelana erraztuz eta berriro lanean hastea planteatuz, alarma-estatua altxatu ondoren.
 3. Telelanaren lehentasunari eustea Gobernu zentralak aurreikusitako egunera arte, hau da, Alarmako Estatua altxatu eta 3 hilabetera arte iraungo du.
 4. Administrazioak konpromisoa hartzea UPV/EHUko langileen ordezkaritza sindikalarekin negoziatzeko telelanaren baldintzak eta langileen artean zabaltzea, 2020/2021 ikasturteari begira.
 5. Egoera horretan dauden bitartean, telelana egiteko betebeharraren mende dauden 14 urtetik beherako adingabeak eta adinekoak zaintzeko kontziliazio-neurriei atxikitako langileak baztertzea.
 6. Langileen informazio- eta prestakuntza-kanpainak egitea, SARS-COV-2ren prebentzioarekin lotuta, orain arte planteatutako “prestakuntza-ikastaroaz” harago.
 7. Langileak modalitate presentzialean lanera itzultzen diren dotazio bakoitzeko lan-arriskuen ebaluazioa egitea.
 8. Korobirusetik babesteko eskularruak ematea, eta ez bakterioen eta onddoen aurka soilik babesten duten erabili eta botatzeko eskularru soilak.
 9. Lanera itzultzen diren langileei maskara kirurgikoen eta NBE edo maskara autoiragazleen kopuru egokia ematea (FFP2 motakoa), lanpostuaren eta alarma-egoeraren aldi osoa betetzeko egin beharreko jardueren arabera.
 10. UPV/EHUk laneko arropa mota guztiak (eta ez laborategiko mantalak bakarrik) garbitzea, eta erabiltzen duten langile guztiei (laborategiak, mantentze-lanetako langileak) ordezko pieza nahikoak ematea.
 11. Ikastetxe, Ikerketa eta Zerbitzu Zentro, Sail, Zerbitzu eta Unibertsitateko Unitate bakoitzean argi eta garbi identifikatzea Inkorporazio Planaren arduraduna.
 12. Unibertsitateko ikastetxe, ikerketa eta zerbitzu zentro, sail, zerbitzu eta unitate bakoitzean norbera eta taldea babesteko materiala emateaz arduratuko den pertsona identifikatzea.
 13. Azpikontratatutako enpresen jarduera-plan eta -protokoloak (garbiketa, etab.) lan-arriskuen prebentzioko ordezkarien esku jartzea.
 14. UPV/EHUko campusetara doazen autobus-, tranbia- eta gainontzeko zerbitzuen kudeatzaileei zerbitzuen maiztasuna handitzeko eskatzea, erabiltzaileen artean beharrezko babes-neurriak bermatzeko.
 15. Campusetan bizikleta erabiltzeko planak ezartzea (mailegu publikoa barne), haietarako sarbide osasungarria errazteko.
 16. Covid 19k eragindako UPV/EHUko langileen erregistroa egitea, eraginpeko langile horien kontaktuen osasuna babesteko eta, azken batean, unibertsitateko langileen artean gerta daitezkeen kasuak goiz kontrolatzeko.
 17. Campusetako, ikastetxeetako, ikerketa-zentroetako eta zerbitzuetako web orrietan argitaratzea jarduera presentzialean sartzeko planak eta ikastetxeek, ikerketa-zentroek eta zerbitzuek, UPV/EHUko zerbitzuek, sailek eta unitateek ezarritako prebentzio- eta babes-neurriak.
 18. Campusetako Segurtasun eta Osasun Batzordeek eta Campusarteko Batzordeak inplementatu beharreko planak eta protokoloak prestatzen parte hartuko dutela bermatzea.
 19. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordeetan aurkeztu eta eztabaidatu ondoren, orain arte aurkeztu ezdiren sailak, laborategiak eta unitateak aurrez aurreko lanean hasteko planak egitea eta argitaratzea.
 20. Prestatu diren baina prebentzio-ordezkariei (argitalpen-zerbitzua, erreprografia-zerbitzua, barneko posta- zerbitzua, mantentze-zerbitzua, kafetegiak, etab.) aurkeztu ez zaizkien zerbitzuen berariazko jarduera- protokoloak aurkeztea dagokion Segurtasun eta Osasun Batzordean.
 21. UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileen arrisku psikosozialen ebaluazioa planifikatzea, 2020/2021 ikasturtean egiteko.
 22. UPV/EHUko Prebentzio Zerbitzua indartzea, Bilboko Prebentzio Zerbitzuaren osasun-arloa martxan jarrizeta zentro, ikerketa-zentro, zerbitzu, sail eta unitate ugari eta 7.000 langile baino gehiago dituen erakundebatek behar dituen beharrei behar bezala erantzuteko beharrezko baliabideak emanez.
 23. UPV/EHUko Arreta Psikologikoko Zerbitzua indartzea, eskatzen dutenei arreta euskaraz ematen zaiela bermatuz.

Zerbitzu publikoak ezinbestekoak diren garai honetan, UPV/EHUko zuzendaritzak oinarrizkoa den zerbitzua pribatizatu nahi du ahalik eta lasterren

UPV/EHUko komunitatearen korreo elektronikoa zerbitzari publikoetan dago. Langile publikoek mantentzen dituzte. Martxoan UPV/EHUko zuzendaritzak oinarrizko zerbitzu hau pribatizatzeko asmoa salatu genuen. Konfinamendu egun hauetan zuzendaritzak ez du denbora alferrik galtzen eta gure korreo elektronikoen buzoiak Microsoft-en esku uzteko proiektuari berriro ekin dio.

Jarraitu Zerbitzu publikoak ezinbestekoak diren garai honetan, UPV/EHUko zuzendaritzak oinarrizkoa den zerbitzua pribatizatu nahi du ahalik eta lasterren irakurtzen

LABek Lan Ikuskaritzari eskatu dio AZPren jarduera presentzialera itzultzea gelditzeko

LABek UPV/EHUn duen atal sindikalak salaketa aurkeztu zuen atzo goizean Bizkaiko Lan Ikuskaritzan. Bertan, eskatzen dugu unibertsitatearen AZPk jarduera presentzialera itzultzea geldiaraztea, harik eta salatutako eskubide-urraketak konpontzen diren arte eta langileen osasunerako eta segurtasunerako eskubidea modu eraginkorrean bermatzen den arte.

EHUko LABen aldarrikapenak aurrez aurreko lanera itzultzeko. Argazkia: LAB

Salaketan, SARS-CoV-2 birusak eragindako pandemiaren ondorioz hartutako hainbat erabaki gogoratzen ditugu, eta hartutako erabaki gehienak sindikatu eta lan-osasun ordezkarien zein Lan-Segurtasun eta Osasun Batzordeen aldez aurretiko parte hartzerik eta ezagutzarik gabe jarri direla indarrean salatzen dugu. 

Era berean, Gerentziari eskatutako hainbat informazio ere ukatu egin zaigula adierazten dugu eta, bide batez, salatu egiten dugu Administrazioak sortarazitako nahasmena langileen artean, batzuk maiatzaren 11tik bertatik lanera joateko deituak izan baitziren, lanik ez zegoenean antolatuta. 

Ildo beretik, EHUk talde kalteberetako langileekin izaten ari den jokabidea salatzen dugu, besteak beste, Errektoreak berak onartutako lehen Itzulera Planean jasotakoa ez baita betetzen ari, hots, aurrez aurreko lanera itzultzekotan, talde horietako langileak izango zirela azken txandan bertaratuko zirenak eta telelanean jarraitzeko lehentasuna izango zutenak. Hori bera salatu genuen astelehenean ere Gerentearekin izandako bilera “ez formalean”. 

Aipatzekoa da, iragan asteleheneko bilera goizeko 11:30ean hasi zela eta Gerentearen azken Erabaki-proposamena 8:49an jaso genuela sindikatuetako kideok. Deialdia bera ere, ez zuen bete horrelako bilerak deitzeko gorde behar den aldez aurreko denbora-tartea. 

Bilkuran, LABek bere ezinegona adierazi zuen guzti horregatik, eta duela gutxi publiko egin ditugun aldarrikapen nagusiak defendatu genituen. Sindikatuoi ez zitzaigun eman ezta 24 orduko epea proposamenak egiteko. Eta berriro bildu gabe, atzo argitaratu zuen EHUk Gerentearen azken Erabakia, AZPko langileak aurrez aurreko jardunera itzultzeko plana “eguneratzeko” dena. 

Bilerak, hala ere, bizpahiru gauza argi geratzeko balio izan zuen: Lehenik eta behin, EHUko Errektoreak ez duela ezelako asmorik langileon osasun egoera testeatzeko, ez nahitaezko zerbitzuetan egondakoak, ez kalteberak diren taldeetakoak, ez aurrez aurreko jardunera itzuli beharko direnak. Gerentearen esanetan, “behartzen ez gaituztenera arte”, behinik behin. 

Bigarrenik, Ikastegi, Zerbitzu, Sail eta Unitate ezberdinetako berezko itzulera planak ez direla aldez aurretik jarriko lan-osasun ordezkarien esku, ezta Lan-segurtasun eta Osasun Batzordeen esku ere. Eta plan horiek balioztatu eta onartzea, Gerentearen esku geratuko da. Beste behin ere, langileoi eta lan-osasun ordezkariei zein Batzordeei dagozkien eskumenak kontuan hartu gabe. 

Hirugarrenik, SARS-CoV-2 birusarekiko kalteberak diren langileak gaur, lehen txandan, sartuko direla lanera baieztatzeko balio izan zuen, eta hori onartezina iruditzen zaigu, besteak beste, aurretik esandakoa gezurtatzen duelako eta ez delako kontuan hartzen haien lanpostuetan dituzten baldintzak eta zereginek osasunean eragin dezaketen kaltea.

Ez dugu aipatu gabe utzi nahi EHUk haien jardunerako lan-arropa erabiltzen duten langileak (mantentze zerbitzuko langileak, kasurako ) bere etxera eraman dezala garbitzera nahi du, hots, birusa etxera eramateko aukerari ateak parez pare zabaltzen dizkio, horiek garbitu eta desinfektatzea enpresaren ardura izan behar denean, noiz eta arrisku biologiko baten aurrean gaudenean. Zur eta lur geratzeko moduko “prebentzio” neurria, alajaina!

Halaber, ez gatoz bat Administrazioak telelanaren eta kontziliazioaren aurrean duen jarrerarekin; izan ere, adierazi duenez, “nahitaezko betebeharrengatiko baimena” lehen hiru egunetarako baino ez zuen eman. Hiru egun horietatik aurrerako egunak ere halakoak zirela defendatzeko bide posibleak aztertzen ari gara. Era berean, ulertezina da unibertsitateko langile batzuek ikasturtea amaitu arte UPV/EHUn telelana egin ahal izatea eta beste batzuek bigarren hezkuntzako ikasturtea amaitu arte soilik egin ahal izatea. Dirudienez, UPV/EHUk aitona-amonek haurrak zaintzea nahi du.

Espero dugu Lan Ikuskaritzak, EHUren lan-arriskuei buruzko legezko eta erregelamenduzko ez betetzeak kontuan hartuta, gure  eskubideak defendatzearen aldeko hautua egitea. Edonola ere, LABen ez dugu baztertzen gure eskubideak eta aldarrikapenak defendatzeko biderik.

Langileon osasuna bermatu, Balluerka busti zaitez!

UPV/EHUko Errektore-taldeak zenbait AZPri eta IRIri datorren astelehenean haien lanpostuetara itzultzeko proposamenak bidali dizkie, aldez aurretik langilegoaren ordezkariekin inolako bilerarik eta jakinarazpenik egin gabe.

Hau, beste behin ere, pandemiari aurre egiteko hartutako beste neurri eta modu autoritario baten segida baino ez da. Gogoratu dezagun UPV/EHUn, Jaurlaritzaren ereduari jarraituta, Krisi Batzorde izenekoa martxan jarri zutela. Bertan Errektore taldeko hainbat kidek, hainbat ikastegitako dekanok eta zuzendarik eta Gerenteak hartzen dute parte; hots, langileen ordezkaririk gabe ezta Prebentzio Zerbitzuko inoren parte hartzerik  gabe.

Jarraitu Langileon osasuna bermatu, Balluerka busti zaitez! irakurtzen

Test masiboak eta osasuna bermatu langile guztiei

Iragan asteko ostegunean Campus arteko Segurtasun eta Osasun Batzordea bildu zen Zuzendaritzak prestatutako UPV/EHUren aurrez aurreko jardunera itzultzeko Plana, COVID-19ak eragindako osasun alertaren ondorioz ezarritako konfinamenduaren ostean  izeneko dokumentua aurkezteko. 

Bileran, LABek planean planteatzen ziren hainbat gai negoziatu beharrekoak zirela aldarrikatu zuen. Zoritxarrez, beste behin ere, Errektore Taldeak ez duela negoziatzeko borondaterik argi utzi du: egun bateko epea eman zuen ekarpenak egiteko eta, beste bilerarik egin gabe, astelehenean bertan Plana ezagutzera eman zuen, LABek egindako ekarpen gutxi -eta ez funtsezkorik- onartuta.

Jarraitu Test masiboak eta osasuna bermatu langile guztiei irakurtzen

Langileen osasuna bermatu, baita EHUn ere

 COVID-19 delakoaren krisia dela eta, dagoeneko itxialdiaren 6. astean sartuak garelarik, “normaltasun berri batera” urratsez urrats egingo den irteera-prozesua jomugan dute gobernuek. Izan ere, espainiar Gobernuak larrialdi-egoera maiatzaren 10era arte luzatu baduen ere, hedabideetatik “deseskaladaz” hitz egiten hasi dira, eta jada langile asko bueltatu behar izan dira ohiko jardunera  lan-osasuneko berme-neurriak izan gabe.

Jarraitu Langileen osasuna bermatu, baita EHUn ere irakurtzen

Europako Sententziak ez du interinoen finkotasuna aitortzen

Borroka sindikala, egonkortasuna lortzeko ezinbestekoa

Gaur, martxoaren 19an, Europako Justizia Epaitegiak argitaratu berri du administrazioko langile interinoei dagokien sententzia. Lehenengo irakurketa batek berresten du UPV/EHUko LABek behin eta berriz esan duena: unibertsitateko behin-behinekotasun arazoaren irtenbidea ez da etorriko berez epaitegietatik, ekintza sindikalak orain arte bezala eragin eta eragingo duen borrokaren bidez baizik.

Jarraitu Europako Sententziak ez du interinoen finkotasuna aitortzen irakurtzen