Izendatzeke zeuden 5 lan-poltsetako epai-mahaiak argitaratu ditu EHUko Administrazioak

Urtarrilaren 22an deituak izan ziren bederatzi Lan Poltsetatik 5 egon dira Epai-mahaiak izendatu gabe. Gaur eman ditu ezagutzera UPV/EHUko Administrazioak Lan Poltsa horien Epai-mahaien osaketa.

Honako hauek dira Lan Poltsak:

1. Artxibo, Biblioteka eta museoetako laguntzaileak

2. Administrariak

3. Gestio-Teknikariak (Zuzenbidea)

4. Irakaskuntza eta Ikerketarako Laguntzako erdi mailako teknikaria (Kimika)

5. Teknikari Espezialista (Kimika)

Oraindik ez dira ezagutarazi azterketen datak eta lekuak. Komenigarria da aldiro-aldiro prozesuen web orrialdean begiratzea.

Prozesu hauen jarraipena egiteko, ondoko esteka hauetan klikatu dezakezue:

1. Artxibo, Biblioteka eta museoetako laguntzaileak

2. Administrariak

3. Gestio-Teknikariak (Zuzenbidea)

4. Irakaskuntza eta Ikerketarako Laguntzako erdi mailako teknikaria (Kimika)

5. Teknikari Espezialista (Kimika)