Hitzarmen kolektiboa eta Negoziazio kolektiboa

Print Friendly, PDF & Email

Hitzarmen kolektiboa enpresaren eta langileen artean sinatutako akordioa da, interes kolektiboko eskubideak eta betebeharrak arautzen dituena. Laneko eskubideak arautzen ditu hitzarmen horrek, Langileen Estatutuko gutxienekoak hobetzeko xedez.

UPV/EHUn Irakasle eta ikertzaileen Pertsonalaren (IRI) eta Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren (AZP) lan-esparruak daude, eta langileek funtzionario edo laboral izaera izan dezakete, beraz, 4 hitzarmen aplikagarri daude langile-mota eta izaeraren arabera.

AZP ataleko langileentzat:

IRI ataleko langileentzat:

Negoziazio kolektiboa askatasun sindikala gauzatzeko eskubidearen zati bat da, eta erakunde sindikalek parte hartzeko eta enpresaburuen ordezkariekin batera eta hitzarmen kolektibo baten bidez lan-baldintzak adosteko erabiltzen duten ekintza kolektiboko tresna da.

Negoziazio kolektiboaren bidez, langileoi eragiten diguten hainbat gai negoziatzen dira, batzuetan administrazio eta sindikatuen artean akordioetara iritsiz.