Izendatzeke zeuden 5 lan-poltsetako epai-mahaiak argitaratu ditu EHUko Administrazioak

Urtarrilaren 22an deituak izan ziren bederatzi Lan Poltsetatik 5 egon dira Epai-mahaiak izendatu gabe. Gaur eman ditu ezagutzera UPV/EHUko Administrazioak Lan Poltsa horien Epai-mahaien osaketa.
Honako hauek dira Lan Poltsak:
1. Artxibo, Biblioteka eta museoetako laguntzaileak
2. Administrariak
3. Gestio-Teknikariak (Zuzenbidea)
4. Irakaskuntza eta Ikerketarako Laguntzako erdi mailako teknikaria (Kimika)
5. Teknikari Espezialista (Kimika)
Oraindik ez dira ezagutarazi azterketen datak eta lekuak. Komenigarria da aldiro-aldiro prozesuen web orrialdean begiratzea.
Prozesu hauen jarraipena egiteko, ondoko esteka hauetan klikatu dezakezue:
1. Artxibo, Biblioteka eta museoetako laguntzaileak
2. Administrariak
3. Gestio-Teknikariak (Zuzenbidea)
4. Irakaskuntza eta Ikerketarako Laguntzako erdi mailako teknikaria (Kimika)
5. Teknikari Espezialista (Kimika)