EHUko aurrez aurreko jardunera itzultzeko Planei buruzko LABen gogoetak

‘UPV/EHUn aurrezko aurreko jardunera itzultzeko plana, Covid-19ak eragindako osasun alertaren ondorioz ezarritako konfinamenduaren ostean’ izenekoak ezartzen du plan horiek gerentziara bidaltzeko azken eguna 2020ko maiatzaren 5a zela. Itzulera-plan horietako askotan ez da ezagutzen nork egin duen, nahiz eta batzuetan Campuseko eta Gerentziako arduradunek noiz baliozkotu dituzten jakin. Nolanahi ere, horiek guztiak CSSIko kide diren pertsonei aurkeztu zaizkie 1. Itzuleraren ondoren (maiatzaren 12ko Gerentziaren Ebazpenaren arabera, maiatzaren 14an hasten zen), eta 2. eta 3. Itzulera hasi ondoren ere aurkeztu ziren, unibertsitateko Administrazioak joan den maiatzaren 25ean egindako CSSIren bileran jakinarazi baitzituen, 15: 30etik aurrera. Hau da, alde batera utzi da, beste behin ere, plan horiek aurkezteko eta negoziatzeko betebeharra, langileak UPV/EHUn aurrez aurre betetzen duten lanpostura itzuli aurretik. Plan horietara “ekarpenak” aurkeztearen birtualtasuna urria da, eta ez ditu errespetatzen aplikatzekoa den legerian ezarritako enpresaren betebeharrak.

Aurkeztutako plan askotan ez dira aurkeztu instalazioei buruzko planoak, ez eta langileek beren zereginak bete beharko dituzten gelen edukierak ere; beraz, ezinezkoa da baloratzea horiek bat datozen UPV/EHUko langileen segurtasuna eta osasuna bermatzeko eskatzen denarekin.

Era berean, plan horietako askotan ez dira betetzen apirilaren 27an argitaratutako itzulera orokorreko planaren aurreikuspenak, maiatzaren 12ko Gerentziaren Ebazpenean ezarritako sartze-aldi bakoitzean itzuliko diren pertsonen zerrenda emateari dagokionez.

Era berean, gutxi dira UPV/EHUko zentroetan egoitza duten Sailen eta haien laborategien planek aurkezten dituzten planak (salbuespen batzuekin). Gehienez ere, ikerketa-zentro batzuek jarduera presentzialean sartzeko nahitaezko plana duten (edo ez duten) ikerketa-taldeak eta/edo laborategiak aipatzen dituzte.

Era berean, plan gehienetan ez da zehazten 14 urtetik beherakoak edo mendekotasuna duten adinekoak zaintzeko kontziliazio-baimena eman zaien pertsonak, ezta etxean dauden “kalteberak” diren langileak (telelanean edo ez) eta beren lanpostuan aurrez aurreko lanean noiz hasi beharko diren ere.

Aipatu dugun bezala, informazioa ematea, are gutxiago iraganeko zezenei, ezin da parekatu langileen ordezkariek eta/edo Laneko Arriskuen Prebentzioko ordezkariek parte hartzeko eta negoziatzeko duten eskubidea bermatzearekin.

Bestalde, gure ustez, zerbitzu batzuk ez daude bidalitako birgizarteratze-planen artean, eta ez da ezagutzen zer protokolo ezarriko diren jendaurreko zerbitzu jakin batzuetan (barnekoak edo kanpokoak).

Sartzeko planetako bakar batean ere ez da aurreikusten UPV/EHUn aurrez aurreko jarduerara itzultzen diren langileei PCR motako testak edo test serologikoak egitea.

Unibertsitatean aurrez aurreko jarduera oro bertan behera utzi ondoren UPV/EHUko Zuzendaritzak funtsezkotzat jotako lanak egiteko izendatu zituen langileei ere ez zaie inolako testik egitea aurreikusten.

Era berean, ez dakigu EAEko kostaldeko arrantza-sektoreko langileei testak egiten aritu diren Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko langileei testik egin zaien, Covid-19ari dagokionez zer egoeratan dauden jakiteko. Era berean, ez da ezagutzen fakultate jakin batzuetan (Medikuntza eta Erizaintza, adb.) orain arte egindako proba presentzial batzuetan jarraitutako protokoloa. Amaitzeko, uste dugu AZPko pertsona bakoitzari maskara kirurgiko bat (gehienez 4 eta 6 ordu bitarteko erabilerakoa), NBEa (FFP2 motako maskara autofiltrantea) eta erabili eta botatzeko eskularruak (SARS-COV-2 birusaren arriskuaren aurrean babesten ez dutenak) emateak ez duela bermatzen lanpostuan aurrez aurreko jarduerara itzultzen diren langileen behar bezalako babesa.