UPV/EHUn aurrez aurreko jardunera itzultzeko Planei buruzko LABen proposamenak

LABen ustez, UPV/EHUko langileak aurrez aurreko lanean hasteko, segurtasun eta osasun berme guztiak izan behar dira, eta gogoratu behar da datozen asteetan egin beharko direla unibertsitatera sartzeko proba (USP) eta datorren 2020/2021 ikasturteko matrikula, besteak beste, SARS-COV-2ren osasun-egoera ezagutzen ez den pertsonekin harremanetan jartzeko eta arreta emateko.

Horregatik guztiagatik, LAB sindikatuak UPV/EHUn duen atal sindikalak beharrezkotzat jotzen du honako neurri hauek aurreikustea eta programatzea lanpostura aurrez aurre itzultzen diren langileen artean:

 1. Gaixotasuna detektatzeko testa egitea (PCR motakoa); horretarako, UPV/EHUko ikerketa-talde batek baliozkotutako RT-PCR erabili ahal izango da, orain arte merkaturatutakoak baino askoz kostu txikiagoa duena. Test horiek UPV/EHUn funtsezko lanak egiteko izendatutako pertsonei ere egin beharko litzaizkieke, edo proba diagnostikoak egin dituztenei (Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko langileak),egin izan ez balituzte.
 2. Osasun Ministerioak ezarritakoaren arabera zaurgarritzat jotzen dituen langileak beren etxeetara bidaltzea, nahiz eta Prebentzio Zerbitzuak langile horiek gaitzat jo, ahal den guztietan telelana erraztuz eta berriro lanean hastea planteatuz, alarma-estatua altxatu ondoren.
 3. Telelanaren lehentasunari eustea Gobernu zentralak aurreikusitako egunera arte, hau da, Alarmako Estatua altxatu eta 3 hilabetera arte iraungo du.
 4. Administrazioak konpromisoa hartzea UPV/EHUko langileen ordezkaritza sindikalarekin negoziatzeko telelanaren baldintzak eta langileen artean zabaltzea, 2020/2021 ikasturteari begira.
 5. Egoera horretan dauden bitartean, telelana egiteko betebeharraren mende dauden 14 urtetik beherako adingabeak eta adinekoak zaintzeko kontziliazio-neurriei atxikitako langileak baztertzea.
 6. Langileen informazio- eta prestakuntza-kanpainak egitea, SARS-COV-2ren prebentzioarekin lotuta, orain arte planteatutako “prestakuntza-ikastaroaz” harago.
 7. Langileak modalitate presentzialean lanera itzultzen diren dotazio bakoitzeko lan-arriskuen ebaluazioa egitea.
 8. Korobirusetik babesteko eskularruak ematea, eta ez bakterioen eta onddoen aurka soilik babesten duten erabili eta botatzeko eskularru soilak.
 9. Lanera itzultzen diren langileei maskara kirurgikoen eta NBE edo maskara autoiragazleen kopuru egokia ematea (FFP2 motakoa), lanpostuaren eta alarma-egoeraren aldi osoa betetzeko egin beharreko jardueren arabera.
 10. UPV/EHUk laneko arropa mota guztiak (eta ez laborategiko mantalak bakarrik) garbitzea, eta erabiltzen duten langile guztiei (laborategiak, mantentze-lanetako langileak) ordezko pieza nahikoak ematea.
 11. Ikastetxe, Ikerketa eta Zerbitzu Zentro, Sail, Zerbitzu eta Unibertsitateko Unitate bakoitzean argi eta garbi identifikatzea Inkorporazio Planaren arduraduna.
 12. Unibertsitateko ikastetxe, ikerketa eta zerbitzu zentro, sail, zerbitzu eta unitate bakoitzean norbera eta taldea babesteko materiala emateaz arduratuko den pertsona identifikatzea.
 13. Azpikontratatutako enpresen jarduera-plan eta -protokoloak (garbiketa, etab.) lan-arriskuen prebentzioko ordezkarien esku jartzea.
 14. UPV/EHUko campusetara doazen autobus-, tranbia- eta gainontzeko zerbitzuen kudeatzaileei zerbitzuen maiztasuna handitzeko eskatzea, erabiltzaileen artean beharrezko babes-neurriak bermatzeko.
 15. Campusetan bizikleta erabiltzeko planak ezartzea (mailegu publikoa barne), haietarako sarbide osasungarria errazteko.
 16. Covid 19k eragindako UPV/EHUko langileen erregistroa egitea, eraginpeko langile horien kontaktuen osasuna babesteko eta, azken batean, unibertsitateko langileen artean gerta daitezkeen kasuak goiz kontrolatzeko.
 17. Campusetako, ikastetxeetako, ikerketa-zentroetako eta zerbitzuetako web orrietan argitaratzea jarduera presentzialean sartzeko planak eta ikastetxeek, ikerketa-zentroek eta zerbitzuek, UPV/EHUko zerbitzuek, sailek eta unitateek ezarritako prebentzio- eta babes-neurriak.
 18. Campusetako Segurtasun eta Osasun Batzordeek eta Campusarteko Batzordeak inplementatu beharreko planak eta protokoloak prestatzen parte hartuko dutela bermatzea.
 19. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordeetan aurkeztu eta eztabaidatu ondoren, orain arte aurkeztu ezdiren sailak, laborategiak eta unitateak aurrez aurreko lanean hasteko planak egitea eta argitaratzea.
 20. Prestatu diren baina prebentzio-ordezkariei (argitalpen-zerbitzua, erreprografia-zerbitzua, barneko posta- zerbitzua, mantentze-zerbitzua, kafetegiak, etab.) aurkeztu ez zaizkien zerbitzuen berariazko jarduera- protokoloak aurkeztea dagokion Segurtasun eta Osasun Batzordean.
 21. UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileen arrisku psikosozialen ebaluazioa planifikatzea, 2020/2021 ikasturtean egiteko.
 22. UPV/EHUko Prebentzio Zerbitzua indartzea, Bilboko Prebentzio Zerbitzuaren osasun-arloa martxan jarrizeta zentro, ikerketa-zentro, zerbitzu, sail eta unitate ugari eta 7.000 langile baino gehiago dituen erakundebatek behar dituen beharrei behar bezala erantzuteko beharrezko baliabideak emanez.
 23. UPV/EHUko Arreta Psikologikoko Zerbitzua indartzea, eskatzen dutenei arreta euskaraz ematen zaiela bermatuz.